استاد مرجان مدرسی

تحصیلات: 

دانشگاه گیلان، معماری 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران، گرافیک 

دانشگاه الزهراء، نقاشی 

 

معصومه مدرسی قوامی با نام هنری “مرجان مدرسی” متولد تهران است. تلاش او برای آموختن دانش معماری، گرافیک و نقاشی نشان از روحیه کنجکاوش دارد. نقاشی حرفه اصلی و دغدغه فکری او در زندگیست. علاوه بر تجاربش با ابزار و مواد گوناگون،  نقطه عطف فعالیت هنریش در زمینه آبرنگ را زمانی می داند که با سید جمال الدین خرمی نژاد آشنا گردید و از راهنماییهای وی سود جست. مرجان مدرسی از سال 1373 در زمینه نقاشی فعالیت حرفه ای دارد. جایزه مقام اول مسابقه نقاشی (اِشمینک آلمان 1374)، تقدیرنامه هایی چون تقدیر نامه استاد علی اکبر صنعتی (1374)  و برگزاری نمایشگاههای متعدد انفرادی و گروهی بسیاری (در ایران و خارج از ایران) در کارنامه هنری او جای دارندمرجان مدرسی از سال 1378، بخشی از وقت خود را به تدریس نقاشی اختصاص داد. 

 

استاد مرجان مدرسی

 وب سایت : www.marjanmodarresi.com

اینستاگرام : MARJANMODARRESIART@ 

 وب سایت : www.marjanmodarresi.com

اینستاگرام : MARJANMODARRESIART@ 

نمونه آثار