نگار بى ريا

نقاش و مدرس
كارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشگاه علم و فرهنگ .
تدريس دوره هاى پارچه نگارى و باتيك در قالب همكارى با جهاد دانشگاه بهشتى و آموزشگاههاى هنرى از سال ١٣٩٤.

نگار بى ريا

لینک اینستاگرام:
negar.biria@

شماره واتس آپ جهت تماس با منشى:
09351972003

لینک اینستاگرام:
negar.biria@

شماره واتس آپ جهت تماس با منشى:
09351972003

نمونه آثار