پاستل روغنی ۴۸ رنگ با جعبه فلزی مونمارت – کد MMPT0020

1,037,000 تومان
۴۸ عدد پاستل روغنی با پیگمنتهای کیفیت بالا ایجاد بافت روغنی نرم ترکیب عالی غیر سمی دارای جعبه فلزی  

پاستل روغنی ۱۲ رنگ متالیک مونمارت – کد MMPT0039

517,000 تومان
۱۲ عدد پاستل روغنی متالیک با پیگمنتهای کیفیت بالا ایجاد بافت روغنی نرم ترکیب عالی غیر سمی    

پاستل روغنی ۱۲ رنگ مونمارت – کد MMPT0013

204,000 تومان
۱۲ عدد پاستل روغنی با پیگمنتهای کیفیت بالا ایجاد بافت روغنی نرم ترکیب عالی غیر سمی  

پاستل روغنی ۲۴ رنگ مونمارت – کد MMPT0014

402,000 تومان
۲۴ عدد پاستل روغنی با پیگمنتهای کیفیت بالا ایجاد بافت روغنی نرم ترکیب عالی غیر سمی  

پاستل روغنی ۲۶ رنگ بسیار نرم مونمارت – طیف رنگهای تند – کد MMPT0042

828,000 تومان
حاوی ۲۶ رنگ پاستل روغنی نرم (سه عدد از رنگ سفید) غیر سمی، دارای کاور کاغذی بسیار نرم با بافت کره ای که قابلیت ترکیب رنگها را بسیار بالا می برد امکان ایجاد افکت بافت با استفاده از کاردک قابل استفاده بر روی کاغذ بافت دار، تخته رنگی، مقوا و بوم  

پاستل روغنی ۲۶ رنگ بسیار نرم مونمارت – طیف رنگهای طبیعی – کد MMPT0049

860,000 تومان
حاوی ۲۶ رنگ پاستل روغنی نرم (دو عدد از رنگ سفید) غیر سمی، دارای کاور کاغذی بسیار نرم با بافت کره ای که قابلیت ترکیب رنگها را بسیار بالا می برد امکان ایجاد افکت بافت با استفاده از کاردک قابل استفاده بر روی کاغذ بافت دار، تخته رنگی، مقوا و بوم  

پاستل روغنی ۳۶ رنگ با جعبه فلزی مونمارت – کد MMPT0018

849,000 تومان
۳۶ عدد پاستل روغنی با پیگمنتهای کیفیت بالا ایجاد بافت روغنی نرم ترکیب عالی غیر سمی دارای جعبه فلزی