سری ۱۲تایی گواش مونمارت – کد PMHS0028

394,000 تومان
شامل ۱۲ رنگ ساخته شده از پیگمنهای با کیفیت بالا پوشش دهی بالا و غلظت مناسب مخملی، فینیشینگ مات قابل استفاده پس از خشک شدن

سری ۱۸تایی گواش مونمارت – کد PMHS0029

536,000 تومان
شامل ۱۸ رنگ ساخته شده از پیگمنهای با کیفیت بالا پوشش دهی بالا و غلظت مناسب مخملی، فینیشینگ مات قابل استفاده پس از خشک شدن

سری ۲۴تایی گواش مونمارت – کد PMHS0030

722,000 تومان
شامل ۲۴ رنگ ساخته شده از پیگمنهای با کیفیت بالا پوشش دهی بالا و غلظت مناسب مخملی، فینیشینگ مات قابل استفاده پس از خشک شدن