دفتر پاستل چهار رنگ مونمارت – سایز A3 – کد MSB0051

553,000 تومان
۱۲ برگ ۱۸۰ گرم در سایز A3 شامل چهار رنگ کرم، طلایی، سبز و صورتی صفحه پشتی ضخیم به ضخامت ۲ میلیمتر  

دفتر پاستل چهار رنگ مونمارت – سایز A4 – کد MSB0052

286,000 تومان
۱۲ برگ ۱۸۰ گرم در سایز A4 شامل چهار رنگ کرم، طلایی، سبز و صورتی صفحه پشتی ضخیم به ضخامت ۲ میلیمتر  

دفتر پاستل چهار رنگ مونمارت – سایز A5 – کد MSB0053

152,000 تومان
۱۲ برگ ۱۸۰ گرم در سایز A5 شامل چهار رنگ کرم، طلایی، سبز و صورتی صفحه پشتی ضخیم به ضخامت ۲ میلیمتر