دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم جلد سخت مونمارت – ۱۰۰ برگ افقی – سایز A3 – کد MSB0045

944,000 تومان
۱۰۰ برگ افقی از کاغذ سفید ۱۵۰ گرم - بدون اسید جلد سخت از چرم مصنوعی  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم جلد سخت مونمارت – ۱۰۰ برگ افقی – سایز A4 – کد MSB0047

519,000 تومان
۱۰۰ برگ افقی از کاغذ سفید ۱۵۰ گرم - بدون اسید جلد سخت از چرم مصنوعی  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم جلد سخت مونمارت – ۱۰۰ برگ افقی – سایز A5 – کد MSB0049

312,000 تومان
۱۰۰ برگ افقی از کاغذ سفید ۱۵۰ گرم - بدون اسید جلد سخت از چرم مصنوعی  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم جلد سخت مونمارت – ۱۰۰ برگ عمودی – سایز A4 – کد MSB0046

519,000 تومان
۱۰۰ برگ عمودی از کاغذ سفید ۱۵۰ گرم - بدون اسید جلد سخت از چرم مصنوعی  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم جلد سخت مونمارت – ۱۰۰ برگ عمودی – سایز A5 – کد MSB0048

312,000 تومان
۱۰۰ برگ عمودی از کاغذ سفید ۱۵۰ گرم - بدون اسید جلد سخت از چرم مصنوعی  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم مونمارت – 30 برگ – سایز A2 – کد MSB0117

1,247,000 تومان
دفتر اسکیس سایز A2 ۳۰ برگ کاغذ بدون اسید - ۱۵۰ گرم سیم دوبل - جلد پشتی ضخیم  

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم مونمارت – 30 برگ – سایز A3 – کد MSB0118

666,000 تومان
دفتر اسکیس سایز A3 ۳۰ برگ کاغذ بدون اسید | ۱۵۰ گرم سیم دوبل | جلد پشتی ضخیم

دفتر اسکیس ۱۵۰ گرم مونمارت – 30 برگ – سایز A4 – کد MSB0119

359,000 تومان
  دفتر اسکیس ۳۰ برگ | ۱۵۰ گرم کاغذ بدون اسید | جلد پشتی ضخیم | سیمی دوبل در سایز A4

دفتر طراحی ۱۱۰ گرم مونمارت – 60 برگ – سایز A3 – کد MSB0002

925,000 تومان
دفتر طراحی ۶۰ برگ ۱۱۰ گرم کاغذ بدون اسید، جلد پلی پروپیلن ضخیم، سیمی دوبل، رنگ سفید گرم، کاغذ چوب پالپ ۱۰۰٪ مناسب برای کار با گرافیت، زغال، مدادرنگی، پاستل روغنی، پاستل گچی، انواع ماژیک

دفتر طراحی ۱۱۰ گرم مونمارت – 60 برگ – سایز A4 – کد MSB0003

497,000 تومان
دفتر طراحی ۶۰ برگ ۱۱۰ گرم کاغذ بدون اسید، جلد پلی پروپیلن ضخیم، سیمی دوبل، رنگ سفید گرم، کاغذ چوب پالپ ۱۰۰٪ مناسب برای کار با گرافیت، زغال، مدادرنگی، پاستل روغنی، پاستل گچی، انواع ماژیک

دفتر طراحی ۱۱۰ گرم مونمارت – 60 برگ – سایز A5 – کد MSB0004

262,000 تومان
دفتر طراحی ۶۰ برگ ۱۱۰ گرم کاغذ بدون اسید، جلد پلی پروپیلن ضخیم، سیمی دوبل، رنگ سفید گرم، کاغذ چوب پالپ ۱۰۰٪ مناسب برای کار با گرافیت، زغال، مدادرنگی، پاستل روغنی، پاستل گچی، انواع ماژیک