انواع قلموی آبرنگ از لحاظ فرم و شکل ظاهری

در یک تقسیم‌بندی کلی از لحاظ فرم و شکل ظاهری، می‌توان قلموهای آبرنگ را به ۹ گروه زیر تقسیم‌بندی نمود؛ هرچند این نوع گروه‌بندی ها، بسته به سلیقه هنرمندان می‌توانند تفاوت‌های جزئی با یکدیگر داشته باشند و یا بعضی گروه‌ها را در زیرمجموعه گروهی دیگر قرار داد.

۱- قلموی گرد – round brush
۲- قلموی تخت – flat brush
۳- قلموی سرکج – angle beush
۴- قلموی شمشیری – dagger brush
۵- قلموی زبان‌ گربه‌ای- filbert brush
۶- قلموی گرد دست‌ساز – mop
۷- قلموی تخت پهن و بزرگ – wash brush
۸- قلموی بادبزنی – fan brush
۹- قلموهای ظریف دیتیلر، لاینر و ریگر – detailer, liner and rigger